Dette projekt var ikke blevet realiseret uden generøs støtte fra følgende fonde:

Nikolai og Felix Fonden
Ballettens Venner

Ballettens Venner

Lasson Andersens Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Velux Fonden

Den Bøhmske Fond

Ernst B. Sund Fonden

Grethe og Sigurd Pedersens Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Toyota-Fonden

Aase og Chr. Lauritz-Jensens Fond