Politik

Top image
Resume

Dette afsnit omhandler sæsonen 1917-1918. Det Kongelige Ballet organiserede sig i håb om at få højere løn og bedre arbejdsvilkår. Det mødte i første omgang ikke velvilje fra hverken teatrets ledelse eller politisk side. Modstanden testede sammenholdet ved Den Kongelige Ballet. Til sidst gik teaterledelsen dog overvejende ind på balletdansernes krav. Ved balletskolen fungerede samarbejdet mellem...