Image

Bind 7 side 135 - 185

Resume

Dette afsnit omhandler sæsonen 1913-1914, hvor Frands Brockenhuus-Schack og Otto Benzon tiltrådte ledelsen af Det Kongelige Teater. Inden for balletten opførtes Brudefærden i Hardanger i ny indstudering med Emilie Smith og Richard Jensen. Emilie Smith efterfulgte Ellen Price, da denne trak sig tilbage. Sylfiden opførtes med Elna Jørgen-Jensen, der dog savnede Ellen Prices elegance. Senere overtog Emilie Smith. Napoli kom også på repertoiret med Christian Christensen og Hans Beck. Senere på sæsonen overtog Richard Jensen Hans Becks rolle. Pierettes Slør opførtes ved en gæsteoptræden med dårligt resultat. Der var ikke mange fornyelser i repertoiret. Gustav Uhlendorff blev ganske vist sendt til Wien for at se, om Kærlighedens Årstider kunne sættes op i Danmark, og Christian Christensen legede også selv med en ny ide.

Operaen bød til gengæld på flere fornyelser, såsom Gounods Faust i ny indstudering med Helge Nissen og Niels Hansen. Operasangerinden Ida Møller vendte tilbage i Figaros Bryllup. Den længe imødesete opførelse af Den Stumme i Portici blev en skuffelse. Derudover bød repertoiret på syngespillet Kongen har sagt det! med Max Müller og Carl Madsen samt operaen Susannes Hemmelighed med Tenna Kraft og Albert Høeberg. Operasangeren Edvard Agerholm tog sin afsked.

Kapelmester Frederik Rung døde efter længere tids sygdom og efterfulgtes af Georg Høeberg.

Skuespillet bød også på et alsidigt repertoire. Sæsonen åbnedes med Christine Møllers Lille Veronika. Derefter fulgte Strindbergs Gustav Vasa med August Liebman i titelrollen og Henri Nathansens komedie Affæren med Johannes Poulsen, Poul Reumert og Sigrid Neiiendam. De to sidstnævnte stykker fik ikke succes. Anderledes succes havde Bernhard Shaws Mandens Overmand med en rigtig bil på scenen og Otto Benzons Forår og Efterår med Olaf Poulsen. Af andre forestillinger i løbet af sæsonen kan nævnes Arthur Schnitzlers Afskedssouper, Levins Flugten til Amerika og Olaf Hansens I Rungsted Kro.

Inden for det traditionelle repertoire spilledes Holbergs De Usynlige samt Ulysses von Ithacia med Johannes Poulsen og Olaf Poulsen samt Hertz’ Sparekassen med Olaf Poulsen, Sigrid Neiiendam, Poul Reumert og Cajus Bruun.

Skuespilleren Holger Hoffman forlod Det Kongelige Teater for at blive direktør for Dagmarteatret. 

Ved Hofteatrets ”endelige lukning” i 1914 arrangeredes en række strålende afskedsforestillinger på stedet, hvor Christian Christensen medvirkede.

Christian Christensen brød med Frede Skaarup på Scala. Til gengæld assisterede han Ivar Schmidt på Det Ny Teater med opsætningen af Lykkebarnet og Jorden rundt i 80 Dage.

Familien Christensen tilbragte påskeferien i Hareskov, mens sommerferien tilbragtes i Jægersborg Hegn og Skagen. I slutningen af sommeren startede 1. Verdenskrig, og Danmark mobiliserede…

Periode
PDF Høj opløsning
PDF Lav opløsning
Image
Beskrivelse for billede

Forfatteren og dramatikeren Otto Benzon (1856-1927). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserinden Emilie Smith (1887-1942). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Brudefærden i Hardanger på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanseren Gustav Uhlendorff (1875-1962). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserne Gustav Uhlendorff (1875-1962) og Elna Jørgen-Jensen (1890-1969) i Sylfiden på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Hofteatrets Scene. Tegning udført af Arne Rolsted 1898. Det Kongelige Bibliotek

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Vilhelm Herold (1865-1937). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Carl Madsen (1878-1954). Fotografi 1909. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Edvard Agerholm (1866-1941) i Mignon på det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Nicolai Neiiendam (1865-1945). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Olaf Poulsen (1849-1923) i Ulysses von Ithacia på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Cajus Bruun (1866-1919). Udateret fotografi . Teatermuseet i Hofteatret